Publicaties

Publicaties op deze webpagina zijn onderverdeeld in boeken, peer-reviewed artikelen, vakpublicaties, populair-wetenschappelijke artikelen, recensies en redacties.

Peer-reviewed artikelen

2021
 • “Nazareth in Pewter: Pilgrims’ Badges of Loreto, Walsingham and Wavre.” In The Bible and Global Tourism, red. James S. Bielo en Lieke Wijnia (‘New York: Bloomsbury, 2021), pp. 17-37, DOI: 10.5040/9780567681416.ch-001 [preview]
2020
 • “Omgaan met rampen in Nederland door de eeuwen heen: de rol van culturele media bij gemeenschapsvorming.” Neerlandica Wratislaviensia XXX (2020): 43-59, DOI: 10.19195/0860-0716.30.4. (met Lotte Jensen, Adriaan Duiveman, Marieke van Egeraat, Fons Meijer en Lilian Nijhuis). [online]
 • “Our Lady of Grace at Scheut: Pilgrimage Cult and Pilgrims’ Badges,” The Medieval Low Countries 7 (2020): 193-213, DOI: 10.1484/J.MLC.5.122706. [abstract]
 • “Disaster and Discord: Romeyn de Hooghe and the Dutch State of Ruination in 1675,” Dutch Crossing, DOI: 10.1080/03096564.2020.1809285 [online gepubliceerd op 11 september 2020]
 • “Nothing Else Than Decay: Theodoor van der Schuer’s Allegory of Human Deprivation for Leiden’s Plague Hospital,” Journal of Historians of Netherlandish Art 12, nr. 2 (2020), DOI: 10.5092/jhna.12.2.4. [online gepubliceerd op 1 juni 2020]
2019
 • “Catastrophes on Stage: Interurban Connections in Disaster Prints of the Late Eighteenth Century.” Visual Resources: an international journal on images and their uses, DOI: 10.1080/01973762.2019.1681174. [online gepubliceerd op 11 november 2019]
 • “Introduction: Medieval Badges.” The Mediaeval Journal 8, nr. 1 (2019): 1-10 (met Ann Marie Rasmussen). [abstract]
 • “Secular Power, Divine Presence: The Badges of Our Lady of Aarschot.” The Mediaeval Journal 8, nr. 1 (2019): 79-107. [abstract]
 • “Charity after the Flood: The Rijksmuseum’s St Elizabeth and St Elizabeth’s Flood Altar Wings.” The Rijksmuseum Bulletin 67, nr. 1 (2019): 30-53. [jstor]
2018
 • “The Book as Shrine, the Badge as Bookmark: Religious Badges and Pilgrims’ Souvenirs in Devotional Manuscripts.” In Domestic Devotions in the Early Modern World, red. Marco Faini en Alessia Meneghin (Leiden: Brill, 2018), pp. 288-312. [pdf]
 • “‘Où il y a une Véronique atachiée dedens’: Images of the Veronica in Religious Manuscripts, with Special Attention for the Dukes of Burgundy and Their Family.” In The European Fortune of the Roman Veronica in the Middle Ages, red. Herbert L. Kessler en Amanda Murphy (Turnhout: Brepols, 2018): 232-49.
2016
 • “The Virgin and the Virtues: Charity in Ambrogio Lorenzetti’s Representation of Good Government.” Artibus et Historiae 37, nr. 73 (2016): 55-70.
2015
 • “The Gates of Charity: Images of City and Community in the Early Modern Dutch Orphanage.” Journal of Urban History 43, nr. 6 (2017): 1000-20, DOI: 10.1177/0096144215617184. [online gepubliceerd op 30 november 2015]
 • “Virtue and Alms: Charity as a Pauper in Cornelis De Man’s ‘Allegory of the Virtuous Life’.” Oud Holland 128, nr. 4 (2015): 199-211. [jstor]
2013
 • “The Sheltering Cloak: Images of Charity and Mercy in Fourteenth-century Italy.” Textile: The Journal of Cloth and Culture 11, nr. 3 (2013): 262-81.
 • “Charity Instructing the Poor: Concepts and Practices of Education Reflected in Images of Charity.” Zeitschrift für Kunstgeschichte 76, nr. 4 (2013): 541-56. [jstor]
2008
 • “A Pilgrim’s Additions: Traces of Pilgrimage in the Belles Heures of Jean de Berry.” Quaerendo 38, nr. 3 (2008): 175-94. [pdf]
2007
 • “Praying, Threading, and Adorning: Sewn-in Prints in a Rosary Prayer Book (London, British Library, Add. MS 14042).” In Weaving, Veiling and Dressing: Textiles and Their Metaphors in the Late Middle Ages, red. Kathryn M. Rudy en Barbara Baert (Turnhout: Brepols, 2007), pp. 81-120.

Vakpublicaties

2020
 • “The reliquary bust of St. Anne: Badges from Düren in late medieval manuscripts.” In Badges: Social Media of the Middle Ages (Lübeck: Europäisches Hansemuseum, 2020), pp. 290-321.
 • “Die Reliquienbüste der Anna: Abzeichen aus Düren in spätmittelalterlichen handschriften.” In Tragezeichen: Social Media des Mittelaters (Lübeck: Europäisches Hansemuseum, 2020), pp. 290-321.
 • “‘Wat dat sy ons bedien.’ Walvisstrandingen in pamflet en prent rond 1600.” In Jaarboek De Zeventiende Eeuw – Deugd en Ondeugd (Hilversum: Verloren, 2020), pp. 119-37 (met Marieke van Egeraat).
2019
 • “Onze-Lieve-Vrouwe van Gratie te Scheut.” In Het einde van de middeleeuwen: Vijftig kunstwerken uit de tijd van Bosch en Erasmus, red. Matthijs Ilsink, Bram de Klerck en Annemarieke Willemsen (Nijmegen: Vantilt, 2019), pp. 20-25.
2018
 • “Pelgrimage, Insignes en Handschriften.” In Zuid-Nederlandse miniatuurkunst: De mooiste verluchte handschriften in Nederlands bezit, red. Anne-Margreet W. As-Vijvers en Anne S. Korteweg (Zwolle: W Books, 2018), pp. 300-09.
 • “Nonnenkunst.” In ibid., pp. 310-19.
 • “Geloof, hoop en vooral liefde in Ambrogio Lorenzetti’s Goed Bestuur”, Desipientia: 25 Jaar Waanzin 25, nr. 1 (2018): 6-10.
2016
 • “And They Were Always in the Temple: The Pilgrims’ Experience at S. Maria Rotonda.” In Monuments & Memory: Christian Cult Buildings and Constructions of the Past. Essays in Honour of Sible de Blaauw (Turnhout: Brepols, 2016), pp. 85-93. [pdf]
2015
 • “Caritas als Lehrmeisterin − die Stadt als Mutter: Darstellungen der Armenhilfe von Juan Luis Vives bis Jean-Jacques Rousseau.” In Caritas: Nächstenliebe von den frühen Christen bis zur Gegenwart, red. Christoph Stiegemann (tent. Diözesanmuseum Paderborn, 23 juli – 12 december 2015), pp. 100-09.
 • “Allegorie der Carità Educatrice.” In ibid., pp. 588-89.
2014
 • “‘As If They Had Physically Visited the Holy Places’: Two Sixteenth-century Manuscripts Guide a Mental Journey through Jerusalem (Radboud University Library, Mss 205 and 233).” In The Imagined and Real Jerusalem in Art and Architecture, red. Jeroen Goudeau, Mariëtte Verhoeven en Wouter Weijers (Leiden, Boston: Brill, 2014), pp. 190-214. [jstor]
2013
 • “Annunciation and Dedication on Aachen Pilgrim Badges: Notes on the Early Badge Production in Aachen and Some New Attributions.” Peregrinations: Journal of Medieval Art & Architecture 4, nr. 2 (2013): 215-35. [pdf]
2012
 • “The Habsburgs and Their Pilgrimage Souvenirs: Pilgrim Badges in the Devotional Books of Charles V, Ferdinand of Austria and Joanna of Castile.” In Wallfahrer aus dem Osten: Mittelalterlichen Pilgerzeichen zwischen Ostsee, Donau und Seine, red. Hartmut Kühne, Lothar Lambacher en Jan Hrdina (Frankfurt a.M.: Lang, 2012), pp. 195-219.
2009
 • “A Pilgrim’s Additions: Traces of Pilgrimage in the Belles Heures of Jean de Berry.” In The Limbourg Brothers: Reflections on the Origins and the Legacy of Three Illuminators from Nijmegen, red. Rob Dückers en Pieter Roelofs (Leiden: Brill, 2009), pp. 85-104. [pdf]
2006
 • “Bedevaart en devotie: Insignes in laatmiddeleeuwse manuscripten.” In Geloof & Geluk: Sieraad en devotie in middeleeuws Vlaanderen (tent. Bruggemuseum Gruuthuuse, 22 september 2006 – 4 februari 2007), pp. 234-45.
 • “Pèlerinage et dévotion: les insignes dans les manuscrits du bas Moyen Age.” In Foi & Bonne Fortune: Parure et dévotion en Flandre Médiévale (tent. Bruggemuseum Gruuthuuse, 22 september 2006 – 4 februari 2007), pp. 234-45.
 • “Saint Armel of Brittany: The identification of four badges from London.” Peregrinations: Journal of Medieval Art & Architecture 2, nr. 1 (2006): 33-40. [pdf]
2007
 • “Kunera A Dutch saint and a database of badges and ampullae.” Peregrinations: Journal of Medieval Art & Architecture 1, nr. 4 (2004). [pdf]

Populair-wetenschappelijke artikelen

2021
 • “De Berghse kroniekenbundel.” Old Ni-js 109 (juli 2021): 16-17.
 • “Dordrecht aan de horizon: Veranderingen in de visuele verbeelding van de Sint-Elisabethsvloed.” In De Grote en Vreeselike Vloed: De Sint-Elisabethsvloed 1421-2021, red. Hanneke van Asperen, Lotte Jensen en Marianne Eekhout (Amsterdam: De Bezige Bij, 2021), pp. 27-47.
 • “De Sint-Elisabethsvloed in woord en beeld: een inleiding.” (met Lotte Jensen en Marianne Eekhout) In De Grote en Vreeselike Vloed: De Sint-Elisabethsvloed 1421-2021, red. Hanneke van Asperen, Lotte Jensen en Marianne Eekhout (Amsterdam: De Bezige Bij, 2021), pp. 11-23.
2020
2018
 • “Pelgrimsteken van het Heilig Kruis van Kranenburg.” In Ik, Maria van Gelre: de hertogin en haar uitzonderlijke gebedenboek (1380-1429) (tent. Valkhofmuseum Nijmegen, 13 oktober 2018 – 6 januari 2019), pp. 108-09.
2017
 • “Kronen, krukken en kelken.” In Belangrijk Boekenbezit: een bloemlezing uit de bijzondere collecties van de universiteitsbibliotheek Nijmegen, red. Hans Kienhorst en Kees Veelenturf (Utrecht: Matrijs, 2017), p. 49.
2015
 • “Maria in Lood Gegoten: Productie en Reproductie van Pelgrimstekens in de Middeleeuwen.” Sign of the Times: Understanding Insignia in a World of Flux, red. Ivo van Werkhoven, online publicatie van het Zeeuws Museum (bij de tentoonstelling Sign of the Times: Social media van de middeleeuwen, 12 december – 16 oktober 2015). [also in English]
 • “Boek, bedevaart en heilbrengers: Pelgrimstekens in middeleeuwse manuscripten.” Vind: Geschiedenis, Archeologie, Kunst en Antiek, nr. 20 (2015): 33-37.
 • “De Liefde Verbeeld: Caritas als Personificatie van de Liefde van God, voor God en voor de Naaste.” In Ik Geef Om Jou! Naastenliefde door de eeuwen heen (tent. Museum Catharijneconvent, Utrecht, 13 september 2014 – 1 maart 2015), pp. 30-39.
2014
 • “Sechs Ansteckzeichen.” In Das Konstanzer Konzil 1414-1418: Weltereignis des Mittelalters, Katalog (tent. Badisches Landesmuseum, Karlsruhe, 27 februari – 21 juni 2014), pp. 109-11 (met Willy Piron).
 • “Onderweg naar de Calvarieberg: mentale bedevaart als Passiedevotie.” Franciscaans Leven 97, nr. 4 (2014): 155-61.
2011
 • “Meer dan een verzameling. Pelgrimstekens in een middeleeuws handschrift.” In Een weg van sterren … Pelgrimage & Santiago (tent. Museum voor Religieuze Kunst, Uden, 2011), pp. 47-52.
2010
 • “Veelzeggende flintertjes: Pelgrimstekens in middeleeuwse boeken.” De Jacobsstaf 87 (2010): 16-19 [integrale overname van onderstaand artikel in Geschiedenis Magazine]. [pdf]
 • “Veelzeggende flintertjes: Pelgrimstekens in middeleeuwse boeken.” Geschiedenis Magazine 45, nr. 3 (2010): 46-49.
2009
 • “Zilveren en verguld zilveren pelgrimstekens.” De Stavelij Jaarboek 2009 (2009): 9-14.
 • Diverse catalogus entries. In Het geheim van de stilte: De besloten wereld van de Roermondse kartuizers, red. Krijn Pansters (Zwolle: Waanders, 2009).
2006
 • “Following the Tracks of Pilgrims. Pilgrimage Souvenirs in Medieval Prayer Books.” Fellowship of American Bibliophilic Societies 10 , nr. 1 (2006): 10-12.

Recensies

2014
 • Boek “Anne-Margreet As-Vijvers, Re-Making the Margin: The Master of the David Scenes and Flemish Manuscript Painting around 1500.” Historians of Netherlandish Art Reviews, published online November 2014.
2013
 • Boek “Hartmut Kühne, Carina Brumme, and Helena Koenigsmarkovà, Jungfrauen, Engel, Phallustieren: Die Sammlung Mittelalterlicher Französischer Pilgerzeichen des Kunstgewerbemuseums in Prag und des Nationalmuseums Prag.” Peregrinations: Journal of Medieval Art & Architecture 4, nr. 2 (2013): 254-61. [pdf]
2007
 • Boek “De palmezelprocessie: Een (on)bekend West-Europees fenomeen?Trajecta 16, nr. 1 (2007): 81-83.
2006
 • Boek “Jan van Herwaarden, Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen.” Trajecta 15, nr. 4 (2006): 371-72.

Redacties

 • Redactie De Grote en Vreeselike Vloed: De Sint-Elisabethsvloed 1421-2021 (Amsterdam: De Bezige Bij, 2021), met Lotte Jensen en Marianne Eekhout. [website]
 • Editor The Medieval Low Countries (MLC). [website]
 • Editorial board The Handbook on Medieval Badges, red. Ann Marie Rasmussen (in voorbereiding).
 • Redactie Special Issue “Medieval Badges” van The Mediaeval Journal 8, nr. 1 (2019). [website]
 • Redactie Monuments & Memory: Christian Cult Buildings and Constructions of the Past. Essays in honour of Sible de Blaauw (Turnhout: Brepols, 2016), met Mariëtte Verhoeven en Lex Bosman. [pdf]

Kijk ook eens bij de korte artikelen op deze site, zoals mijn stuk over de panelen met de Sint-Elisabethsvloed of dat over een houtsnede van een magiër bij een lied over een sprinkhanenplaag in 1747.