Projecten

Op de tentoonstellingen volgen de adviesraden en andere projecten. Onderaan deze pagina staat ten slotte het onderwijs dat ik verzorgde.

Kracht van kronieken (2021)

Gastconservator en projectleider van de tentoonstelling Kracht van kronieken: het oudste geschiedenisboek van Gelderland komt thuis over de Middelnederlandse kroniekenbundel van Kasteel Huis Bergh, ‘s-Heerenberg, 21 augustus – 14 november 2021 [persbericht]

Met de Middelnederlandse kroniekenbundel in Kasteel Huis Bergh, ‘s-Heerenberg, 16 april 2021. Foto: REGIO8

De tentoonstelling biedt inzicht in de politieke verhoudingen in Gelre midden vijftiende eeuw. Daarbij wordt ook ingezoomd op de heer van Bergh. Hij had zo zijn contacten met andere heren en met de hertog van Gelre. Zo wordt er een passend geheel tentoongesteld vanuit een historisch perspectief.

Geschiedenis.nl

Sign of the Times (2015 – 2016)

Samensteller van de tentoonstelling Sign of the Times: Social media van de middeleeuwen, Zeeuws Museum Middelburg, 12 december 2015 – 30 oktober 2016, samen met conservator Ivo van Werkhoven, Willy Piron en Jos Koldeweij.

De tentoonstelling is vervolgens overgenomen door het Europäisches Hansemuseum Lübeck: Pin it! Social Media des Mittelalters, 19 mei – 6 augustus 2017. [youtube]

Overige (tentoonstellings)projecten

  • Teamlid SSHRC insight grant 2017 – 2022

“Visual Communication and Community Formation in the Middle Ages: Medieval Badges.” Principal investigator: Ann Marie Rasmussen, University of Waterloo. [website]

  • Postdoc onderzoeker NWO Vici-project, 2018 – 2021

Dealing with Disasters: The Shaping of Local and National Identities 1421 – 1890.” Principal investigator: Lotte Jensen, Radboud Universiteit Nijmegen, 2018 – 2021 [website]

  • Adviesraad tentoonstelling Caritas: Nächstenliebe von den frühen Christen bis zur Gegenwart, Diözesanmuseum Paderborn, 23 juli – 13 December 2015. [website]
  • Adviesraad tentoonstelling Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen, Museum Catharijneconvent Utrecht, 13 september 2014 – 1 maart 2015.
Affiche met de aankondiging van de tentoonstelling Caritas in het Diözesanmuseum Paderborn in 2015

Onderwijs

Werkgroepen

2019

Bachelor Eindwerkstukken Oude Kunst

werkgroep Universiteit Utrecht, 2018/2019.

2011 – 2018

Heuristiek

drie werkcolleges over bibliografische zoeksystemen en annotatie in de reeks Kunstgeschiedenis: Methoden & Vaardigheden, Radboud Universiteit, 2010/2011 – 2017/2018.

2017

Insignes in getijdenboeken

werkcollege in de reeks Fantasie en realisme in het laatmiddeleeuwse gebedenboek van Maria van Gelre (1415), Radboud Universiteit, 2016/2017.

Met studenten op zoek naar gebruikssporen in middeleeuwse handschriften,
universiteitsbibliotheek Nijmegen, 21 februari 2017. Foto: Miranda Bloem

Individuele begeleiding

2019

BA eindwerkstukken Oude Kunst 7,5 ECTS

Kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht, 2018/2019.

BA eindwerkstukken Oude Kunst 15 ECTS

Kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht, 2018/2019.

2018

Begeleiding Masterstage bij de KB Nationale Bibliotheek

Organisatie

2016 – 2018

Jaarlijks symposium Kunst Algemeen

bijscholing voor docenten Kunst Algemeen in het voortgezet onderwijs en hun scholieren met de volgende onderwerpen:

  • Kunst en vermaak: humor (2018)
  • Kunstenaar en opdrachtgever: politieke en economische macht (2015 en 2017)
  • Kunst intercultureel (2016)

Hoorcolleges

2012

Pelgrimage naar Rome

hoorcollege in de minor Rome: Transformaties van een Eeuwige Stad, Radboud Universiteit, 2011/2012.

Italiaanse Barok

hoorcollege in het eerstejaarsvak Vroegmodern, Radboud Universiteit, 2011/2012.

Artistieke uitwisseling tussen Noord- en Zuid-Europa

hoorcollege in het eerstejaarsvak Vroegmodern, Radboud Universiteit, 2011/2012.

Boekverluchting in de middeleeuwen

hoorcollege in het eerstejaarsvak Middeleeuwen II, Radboud Universiteit, 2011/2012.

2011

Oog in oog met de heilige: Over de functie en betekenis van relieken en reliekhouders

hoorcollege Radboud Universiteit, Instituut voor Leraar en School, 2011.

Het Getijdenboek van Catharina van Kleef,

hoorcollege in het eerstejaarsvak Meesterwerken, Radboud Universiteit, 2010/2011.

Lezingen en publicaties heb ik elders opgesomd. Voor mijn lezingen en media-optredens, klik hier, en voor mijn publicaties, hier.