Lezingen

De pagina is onderverdeeld in lezingen op conferenties, publiekslezingen, de organisatie van sessies en optredens in de media.

Symposia | conferenties

Binnenkort
 • “The Landscape as Wounded Body in Visual Images of Disasters.” Conferentie Dealing with Disasters: Cultural Representations of Catastrophes, Radboud Universiteit Nijmegen, 17-18 juni 2021.
2019
 • “Van twist in de Republiek naar storm op de Zuiderzee.” Jaarcongres Werkgroep de Zeventiende Eeuw 2019, Universiteit Antwerpen, 30 augustus 2019.
 • “Visuele voorstellingen van rampen en solidariteit.” Historicidagen Groningen, 24 augustus 2019.
 • “Voorbeeldige dijkdoorbraken: Een kunsthistorisch onderzoek naar afbeeldingen van rampen.” Expertmeeting afdeling Nederlands, Universiteit van Wrocław, 4 april 2019.
2018
Lezing tijdens het International Medieval Congress in Leeds, 4 juli 2018. Bron: Evelyne Verheggen on Twitter
 • “Badges of Our Lady of Grace: New Sources on the Early Pilgrimages to Scheut.” International Medieval Congress, Institute for Medieval Studies, University of Leeds, 4 juli 2018.
 • “Naar het voorbeeld van de heilige Elisabeth: Een nieuwe blik op het altaarstuk met de Sint-Elisabethsvloed in het Rijksmuseum.” Symposium Water, Radboud Universiteit Nijmegen, 7 juni 2018.
 • “Silver Badges of Our Lady of Grace: New Sources on the Holy Site of Scheut.” 53rd International Congress on Medieval Studies, Western Michigan University, Kalamazoo, 10 mei 2018.
2017
 • “Badges of Anne from Düren sewn in religious books.” Colloquium Pin It! Social Media of the Middle Ages #PIEHM, Europäisches Hansemuseum Lübeck, 2 juni 2017.
 • “Relic, Ostension, and Vision: Small Parchment Images of the Veronica.” International Medieval Congress, Institute for Medieval Studies, University of Leeds, 20 juli 2017. [info]
2016
 • “Badges as Bookmarks: Functions of Metal Badges in Religious Books of the Laity.” Conference Devotio: Individualization of religious practices in Western European Christianity, Radboud Universiteit Nijmegen, 27 oktober 2016. [review]
 • “Images of the Veronica in Religious Books of the Laity: Their Provenance and Meaning.” International Conference The European Fortune of the Roman Veronica in the Middle Ages, Magdalene College Cambridge, 5 april 2016 [abstract and video].
 • “Secular or Sacred? The Secular Design of Some Religious Badges in the Low Countries.” Conference Heraldic Badges: From Miniature to Monumental, 1300–1500, The Courtauld Institute of Art, Londen, 29 september 2016.
2015
 • “Civic Identity and Political Power on Religious Badges.” Mobile Markers of Personhood in Medieval Urban Spaces, Duke University, Durham NC, 21 november 2015.
 • “Praying with Pilgrim Badges.” Conference Domestic Devotions in the Early Modern World, St Catharine’s College Cambridge, 10 juli 2015.
2011
 • “‘Alsof zij al die heilige plaatsen lichamelijk bezochten.’ Over de rol en de betekenis van Jeruzalem in geestelijke bedevaarten rond 1500.” Symposium Aards en hemels: De verbeelding van Jeruzalem door de eeuwen, Radboud Universiteit Nijmegen, 27 mei 2011.
2010
 • “‘Met de heilige kleding van een pelgrim’: Onderweg naar Rome, Jeruzalem en verder.” Symposium De Middeleeuwen in Beweging. Mensen, kennis en cultuur onderweg, Radboud Universiteit Nijmegen, 29 januari 2010.
2006
 • “Insignes, geschilderd, geplakt of genaaid in Vlaamse gebedenboeken.” Congres Geloof & Geluk: Sieraad en devotie in middeleeuws Vlaanderen, Bruggemuseum Gruuthuuse, 27 oktober 2006.
2005
 • “A pilgrim’s additions: traces of pilgrimage in the Belles Heures.” Symposium bij de tentoonstelling The Limbourg Brothers: Nijmegen Masters at the French Court | 1400-1416, Museum Het Valkhof Nijmegen, 17 november 2005.
2004
 • “Prayer and Pilgrimage: Traces of Pilgrim’s Badges in Books of Prayer.” 31st Annual Saint Louis Conference on Manuscript Studies: Manuscripta, Vatican Film Library, Saint Louis University, 15 oktober 2004.
2002
 • “The Use of KUNera, a Database on Badges and Ampullae.” 37th International Congress on Medieval Studies, Western Michigan University, Kalamazoo, 3 mei 2002.
 • “Pilgrim Badges painted in Prayer Books: well thought-out Collections?” Manuscripts in Transition: Recycling manuscripts, texts and images, Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel, 6 november 2002.
2000
 • “Pietro Tempesta and the Colonna paintings.” Baroque decoration: Italy and the Low Countries, artistic relations, annual symposium in Utrecht, georganiseerd door het Nederlands Kunsthistorisch Instituut Florence, 15 mei 2000.
Lezing in de Grote Kerk in Dordrecht, 9 maart 2019. Bron: Ilse de Deugd fotografie

Publiekslezingen

2021
 • “Een dijkdoorbraak in de kerk: het altaarstuk van de Sint-Elisabethsvloed”, Radboud Studiedag Middeleeuwen: Orde en Chaos in de middeleeuwen, Radboud Universiteit Nijmegen, 8 april 2021. [info]
 • Webinar “Natuurrampen en het Rampjaar”, als onderdeel van de reeks Rampjaar Webinars ter gelegenheid van 350 jaar Rampjaar 1672-2022, op 12 februari 2021.
2019
 • Lezing bij de overdracht van de replica’s van de panelen van de Sint-Elisabethsvloed aan het bestuur van de Grote Kerk, in de Grote Kerk Dordrecht, 9 maart 2019 [kort verslag].
2018
 • “Vliegende huizen en harige pelgrims.” Lezing bij de boekpresentatie van Heilig en Profaan 4, in het Groot Tuighuis ‘s-Hertogenbosch, 24 november 2018.
2017
 • “Het teken van de vreemdeling: De wonderlijke beeldtaal van loodtinnen insignes.” Studiedag Middeleeuwen 2017: Buitenbeentjes in de middeleeuwen, Radboud Universiteit Nijmegen, 10 maart 2017.
2014
 • “Pelgrimages in de geest.” Lezing over spirituele bedevaarten in de middeleeuwen tijdens Pelgrims Verhalen, expertmeeting van de Camino Academie, 11 december 2014.
2012
 • “Pelgrimstekens in religieuze boeken.” Lezing bij de boekpresentatie van Heilig en Profaan 3, in Breda’s Museum, 30 juni 2012.
2011
 • “Bedevaart in de Middeleeuwen.” Lezing bij de tentoonstelling Een Weg van Sterren… Pelgrimage & Santiago, Museum voor Religieuze Kunst, Uden, 28 augustus 2011.
2010
 • “Herinnering aan de bedevaart: Pelgrimstekens verzameld in middeleeuwse boeken en bijeengebracht in een database.” 16e Mediëvistendag: Geheugen en geheugenvorming in de Middeleeuwen, Radboud Universiteit Nijmegen, 8 oktober 2010.
 • “Op bedevaart en weer terug: Pelgrimstekens in middeleeuwse boeken.” Lezing bij de tentoonstelling Tools of Belief, Titus Brandsma Museum Bolsward, 20 september 2010.
2005
 • “Status en devotie: Bedevaarten en pelgrimstekens aan het Bourgondische hof.” Met Palster ende Scerpe: Een symposium over bedevaarten en pelgrims vanaf de Middeleeuwen tot nu, Radboud Universiteit Nijmegen, 1 juli 2005.

Conferentiesessies

2018
 • Panel “Pewter, Parchment, and Pixels: New Perspectives on Pilgrim and Secular Badges.” International Medieval Congress, Institute for Medieval Studies, University of Leeds, 4 juli 2018, met Annemarieke Willemsen.
2013
 • Panel “Impact of Images in the Late Middle Ages.” Europe and its Worlds: Cultural Mobility in, to, and from Europe, Radboud Universiteit Nijmegen, 16 oktober 2013, met Jos Koldeweij.
2003
 • Symposium Christelijk Cultureel Erfgoed, Radboud Universiteit, 6 juni 2003.

In de media

2021
 • “Bijna met eigen ogen te zien: de Berghse kroniekenbundel”, De Gelderlander (editie Achterhoek en Liemers), 21 april 2021.
 • “Huis Bergh laat kostbaar pronkstuk zien.” De Telegraaf, 20 april 2021 [online].
 • “Het oudste geschiedenisboek van Gelderland terug in Huis Bergh”, interview over de Middelnederlandse kroniekenbundel in Huis Bergh, ‘s-Heerenbergh, door Regionaal Mediacentrum REGIO8, 16 april 2021.
2019
 • Artikel over de publiekslezing in de Grote Kerk op 9 maart “Schilderij Elisabethsvloed terug in de Grote Kerk.” Reformatorisch Dagblad, 11 maart 2019. [online]
 • Interview over de Sint-Elisabethsvloedpanelen in Dit Weekend in Dordrecht, RTV Dordrecht, 10 maart 2019.
2016
 • Artikel met interview over het onderzoek naar liefdadigheid “Liefdadigheid is mooi, maar daar houdt het niet op.” Reformatorisch Dagblad, 6 juli 2016. [online]
2010
 • Interview bij de tentoonstelling Tools of Belief in Titus Brandsma Museum, Radio Omnium, Omrop Fryslân, 20 september 2010.
2009
 • Artikel met interview over het boek Pelgrimstekens op perkament “Pelgrimstekens als vrome herinneringen”, Reformatorisch Dagblad, 14 december 2009. [online]

Kijk ook eens bij mijn publicaties of lees een van mijn blogartikelen.