En meer

Behalve schrijven en spreken over mijn onderzoek heb ik me de afgelopen jaren bezig gehouden met het ontwikkelen van tentoonstellingen, met redactie van bundels en tijdschriften, met onderwijs en met organisatie. Meer over dat alles vind je hieronder.

Tentoonstellingen

Met de Middelnederlandse kroniekenbundel in Kasteel Huis Bergh, ‘s-Heerenberg, 16 april 2021. Foto: REGIO8

Kracht van kronieken (2021)

Gastconservator en projectleider van de tentoonstelling Kracht van kronieken: het oudste geschiedenisboek van Gelderland komt thuis over de Middelnederlandse kroniekenbundel van Kasteel Huis Bergh, ‘s-Heerenberg, 21 augustus – 14 november 2021 [persbericht]

De tentoonstelling biedt inzicht in de politieke verhoudingen in Gelre midden vijftiende eeuw. Daarbij wordt ook ingezoomd op de heer van Bergh. Hij had zo zijn contacten met andere heren en met de hertog van Gelre. Zo wordt er een passend geheel tentoongesteld vanuit een historisch perspectief.

Geschiedenis.nl

Pin It! (2017)

Pin it! Social Media des Mittelalters, Europäisches Hansemuseum Lübeck, 19 mei – 6 augustus 2017. [youtube]

Het Europäisches Jansemuseum nam de tentoonstelling Pin It! integraal over van het Zeeuws Museum:

Sign of the Times (2015 – 2016)

Inhoudelijk partner bij de tentoonstelling Sign of the Times: Social media van de middeleeuwen, Zeeuws Museum Middelburg, 12 december 2015 – 30 oktober 2016, samen met Willy Piron en Jos Koldeweij.

Affiche met de aankondiging van de tentoonstelling Caritas in het Diözesanmuseum Paderborn in 2015

Caritas (2015)

Adviesraad bij de tentoonstelling Caritas: Nächstenliebe von den frühen Christen bis zur Gegenwart, Diözesanmuseum Paderborn, 23 juli – 13 December 2015. [website]

Ik geef om jou! (2014 -2015)

Inhoudelijk partner bij de tentoonstelling Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen, Museum Catharijneconvent, 13 september 2014 – 1 maart 2015, samen met Annelies van Heijst namens Tilburg University. [website]

Redactie

Bundel Dealing with Disasters from Early Modern to Modern Times: Cultural Responses to Catastrophes (in voorbereiding), met Lotte Jensen.

Editorial board The Handbook on Medieval Badges, red. Ann Marie Rasmussen (in voorbereiding).

Tijdschrift The Medieval Low Countries (MLC). [website]

Boek De Grote en Vreeselike Vloed: De Sint-Elisabethsvloed 1421-2021 (Amsterdam: De Bezige Bij, 2021), met Lotte Jensen en Marianne Eekhout.

Special issue “Medieval Badges” van The Mediaeval Journal 8, nr. 1 (2019), met Ann Marie Rasmussen.

Omslag Monuments & Memory

Boek/bundel Monuments & Memory: Christian Cult Buildings and Constructions of the Past. Essays in honour of Sible de Blaauw (Turnhout: Brepols, 2016), met Mariëtte Verhoeven en Lex Bosman. [pdf]

Onderwijs

Werkgroepen

2022

Werkgroep Middeleeuwen I

zes werkcolleges met vaardigheden voor eerstejaarsstudenten van de opleiding Geschiedenis, Radboud Universiteit

2019

Bachelor Eindwerkstukken Oude Kunst

werkgroep opleiding Kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht

2011 – 2018

Heuristiek

drie werkcolleges over bibliografische zoeksystemen en annotatie in de reeks Methoden & Vaardigheden, opleiding Kunstgeschiedenis, Radboud Universiteit

2017

Insignes in getijdenboeken

werkcollege in de reeks Fantasie en realisme in het laatmiddeleeuwse gebedenboek van Maria van Gelre (1415), opleiding Kunstgeschiedenis, Radboud Universiteit

Met studenten op zoek naar gebruikssporen in middeleeuwse handschriften,
universiteitsbibliotheek Nijmegen, 21 februari 2017. Foto: Miranda Bloem

Individuele begeleiding

2022

BA eindwerkstuk Geschiedenis

opleiding Geschiedenis, Radboud Universiteit

2019

BA eindwerkstukken Oude Kunst 7,5 ECTS

opleiding Kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht

BA eindwerkstukken Oude Kunst 15 ECTS

opleiding Kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht

2018

Begeleiding Masterstage bij de KB Nationale Bibliotheek

Hoorcolleges

2012

Pelgrimage naar Rome

hoorcollege in de minor Rome: Transformaties van een Eeuwige Stad, Radboud Universiteit

Italiaanse Barok

hoorcollege in het eerstejaarsvak Vroegmodern, opleiding Kunstgeschiedenis, Radboud Universiteit

Artistieke uitwisseling tussen Noord- en Zuid-Europa

hoorcollege in het eerstejaarsvak Vroegmodern, opleiding Kunstgeschiedenis, Radboud Universiteit

Boekverluchting in de middeleeuwen

hoorcollege in het eerstejaarsvak Middeleeuwen II, opleiding Kunstgeschiedenis, Radboud Universiteit

2011

Oog in oog met de heilige: Over de functie en betekenis van relieken en reliekhouders

hoorcollege Radboud Universiteit, Instituut voor Leraar en School

Het Getijdenboek van Catharina van Kleef,

hoorcollege in het eerstejaarsvak Meesterwerken, opleiding Kunstgeschiedenis, Radboud Universiteit

Organisatie

2016 – 2018

Jaarlijks symposium Kunst Algemeen (Culturele en Kunstzinnige Vorming)

bijscholing voor docenten in het voortgezet onderwijs en hun scholieren met de volgende onderwerpen:

  • Kunst en vermaak: humor (2018)
  • Kunstenaar en opdrachtgever: politieke en economische macht (2015 en 2017)
  • Kunst intercultureel (2016)

Lezingen en publicaties heb ik elders opgesomd. Voor mijn presentaties en media-optredens, klik hier, en voor mijn publicaties, hier.