Onderwijs

Met studenten op zoek naar gebruikssporen in middeleeuwse handschriften,
universiteitsbibliotheek Nijmegen, 21 februari 2017. Foto: Miranda Bloem

Werkgroepen

2019
 • Cursus Bachelor Eindwerkstukken, Universiteit Utrecht, 2018/2019.
2011 – 2018
 • Jaarlijkse cursus heuristiek over bibliografische zoeksystemen en annotatie in de reeks Kunstgeschiedenis: Methoden & Vaardigheden, Radboud Universiteit, 2010/2011 – 2017/2018.
2017
 • “Insignes in getijdenboeken.” Werkcollege in de reeks Fantasie en realisme in het laatmiddeleeuwse gebedenboek van Maria van Gelre (1415), Radboud Universiteit, 2016/2017.

Individuele begeleiding

2019
 • Eindwerkstukken 7,5 ECTS van Bachelorstudenten Universiteit Utrecht, 2018/2019.
 • Eindwerkstukken 15 ECTS van Bachelorstudenten Universiteit Utrecht, 2018/2019.
2018
 • Begeleider Masterstage bij de KB Nationale Bibliotheek, 2017/2018.

Organisatie

2016 – 2018
 • Jaarlijks symposium Kunst Algemeen voor docenten Kunst Algemeen in het voortgezet onderwijs en hun scholieren met de volgende onderwerpen:
  • Kunst en vermaak: humor (2018).
  • Kunstenaar en opdrachtgever: politieke en economische macht (2015 en 2017).
  • Kunst intercultureel (2016).

Hoorcolleges

2012
 • Pelgrimage naar Rome, hoorcollege in de minor Rome: Transformaties van een Eeuwige Stad, Radboud Universiteit, 2011/2012.
 • Italiaanse Barok, hoorcollege in het eerstejaarsvak Vroegmodern, Radboud Universiteit, 2011/2012.
 • Artistieke uitwisseling tussen Noord- en Zuid-Europa, hoorcollege in het eerstejaarsvak Vroegmodern, Radboud Universiteit, 2011/2012.
 • Boekverluchting in de middeleeuwen, hoorcollege in het eerstejaarsvak Middeleeuwen II, Radboud Universiteit, 2011/2012.
2011
 • Oog in oog met de heilige: Over de functie en betekenis van relieken en reliekhouders, Radboud Universiteit, Instituut voor Leraar en School, 2011.
 • Het Getijdenboek van Catharina van Kleef, hoorcollege in het eerstejaarsvak Meesterwerken, Radboud Universiteit, 2010/2011.